Vogelen Pyreneeën

Vogelen in de Pyreneeën, het walhalla voor vogelspotters. De omgeving is zeer rijk aan vogels. Door de variatie in het landschap, denk hierbij aan hoogte, helling, plantengroei en bergbeekjes etc. is het een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen (lees: biotopen). Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan vogels te vinden.

Kenmerkende vogels zijn de drie soorten gieren. De vale gier, de aasgier en de lammergier. Met name de vale gier cirkelt vaak in groten getale hoog in de lucht. De aasgier komt in de zomer voor in de Pyreneeën en keert in september terug naar Afrika. De lammergier is beduidend zelfzamer. De monninksgier wordt nog slechts incidenteel waargenomen en dan aan de Spaanse kant van de Pyreneeën..

Verder zijn er vier soorten arenden: de steenarend, de slangenarend, dwergarend, havikarend.

Voorts zijn er de rode en de zwarte wouw, de wespendief, de buizerd, de havik, de torenvalk en de slechtvalk.

De uilen: oehoe, de bosuil en de ransuil.

Langs beken worden vaak de grote gele kwikstaart en de waterspreeuw gesignaleerd.

In bosrijke omgeving verschillende spechtsoorten (waaronder de zeldzame witrugspecht), de auerhoen, diverse mezensoorten, de geelgors, de grauwe klauwier, de Europese kanarie, en de kruisbek. Hoog boven de boomgrens zie je de raaf, de alpenkraai en de alpenkauw, de sneeuwvink, de rotskruiper, de zwarte roodstaart en de tapuit.

Paul, onze buurman en tevens onze grote Belgische vriend is een zeer ervaren vogelaar. Hij weet jullie alles te vertellen over het rijkdom aan vogels en het vogelen in de Pyreneeën.

Vogelen Pyreneeën | Pyrénées Passions - Gîtes de Charmes
error: Content is protected !!